أحداث 25-12-2017

مستجدات قسم جدع المشترك

-

 

مستجدات قسم جدع المشترك

 

قائمة طلبة الس نة اولى جذع مشترك حسب قاعات الامتحان

 

Section 01 (Sc.économiques)

Nouveaux        Repetetifs

 

Section 02 (Sc.Commerciales)

Nouveaux     Repetetifs

 

Section 03 (Sc.de Gestion)

Nouveaux            Repetetifs1            Repetetifs2

 

Section 04 (Sc. financiére et comptabilité)

Nouveaux          Repetetifs