Research 14-04-2022

الملتقى الوطني الافتراضي حول : المؤسساتية و دورها في اقتصاد المعرفة بالجزائر

-

 

 

الملتقى الوطني الافتراضي حول : المؤسساتية و دورها في اقتصاد المعرفة بالجزائر

 

 

كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

-LAREIID-ينظم مخبر

الملتقى الوطني الافتراضي حول : المؤسساتية و دورها في اقتصاد المعرفة بالجزائر

 

     AR       الرابط